Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Viimeksi muokattu: 25/05-2018

Johdannon vuoksi tässä asiakirjassa isoilla kirjaimilla alkaville sanoille, joita ei ole määritelty tässä, on annettu merkitys Yleisissä ehdoissa ja käyttöehdoissa, joka löytyy osoitteesta: https//www.m3panel.fi/terms-and-conditions

M3 Panel haluaa taata Jäsentensä henkilötietojen luottamuksellisuuden ja suojan. Seuraavassa kuvataan toimenpiteitä, joiden avulla Yhtiö varmistaa tietosuojan.

Kuinka M3 Panel takaa Jäsentensä tietosuojan?

M3 Panel haluaa suojata Jäsentensä yksityisyyttä. Rekisterinpitäjänä se on sitoutunut käsittelemään Jäsenten henkilötietoja EU-direktiivin 2016/679 (27.04.2016) mukaisesti, joka tunnetaan myös nimellä Yleinen Euroopan tietosuoja-asetus (tästedes ”GDPR”).

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Yhtiö, Bilendi A/S, joka on rekisteröity Tanskassa ja jonka yritystunnus on 31176360 ja jonka rekisteröity osoite on Londongade 4, 5000 Odense C, Danmark. Tämän sopimuksen yksityisyyttä, henkilötietoja ja arkaluontoisia tietoja koskevat ehdot pätevät myös laillisiin henkilöihin Bilendi-konsernissa, jonka pääkonttori on Bilendi SA, joka on rekisteröity Pariisin kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 428 254 874 ja jonka rekisteröity osoite on 3 rue d’Uzes, 75002 Paris, France.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Yhtiön tietosuojasta vastaavan henkilön yhteystiedot ovat seuraavat:

Nimi: Harlay Avocats
Sähköpostiosoite: privacypolicy@m3panel.fi

Turvatoimet

Yhtiö käyttää kaikkia välttämättömiä turvatoimia, jotta Jäsenet pääsevät turvallisesti omiin henkilötietoihinsa ja joilla estetään tällaisten tietojen häviäminen, vaurioituminen tai kolmansien osapuolien luvaton käyttö. Yhtiö käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen, että Jäsenten henkilötietoja käsitellään GDPR-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietokannat on tallennettu Bilendi Technology -yhtiön (RCS Paris 417 689 221) ylläpitämiin palvelimiin. Se on emoyhtiön tytäryhtiö, joka varmistaa Jäsenten tietosuojan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Tämän valossa on kuitenkin syytä muistaa, ettei mikään Internet-palvelu voi tarjota käyttäjälleen absoluuttisia takuita tällä alueella. M3 Panelia ei voida pitää vastuussa sellaisten tietojen turvallisuudesta, jotka siirtyvät käyttäjien tietokoneilta Verkkosivustolle tai Mobiilisovellukseen.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Henkilötietojasi voidaan siirtää seuraaville henkilöille:

 • Näitä tietoja työssään tarvitseville Yhtiön työntekijöille tai yhteistyökumppaneille;
 • Tiettyjen palveluntarjoajien tai alihankkijoiden työntekijöille (kuten kirjanpitäjät, tilintarkastajat, IT-kehitysyhtiöt, teknologiapalveluyhtiöt, M3 Panelin Palkintoja toimittavat yritykset);
 • Julkisille tai oikeusviranomaisille lakien ja asetusten noudattamiseksi ja oikeuden päätösten voimaansaattamiseksi.


Varmistamme, että henkilötietojasi siirretään vain luonnollisille tai oikeushenkilöille, jotka ovat sitoutuneet kunnioittamaan tietosuojaa ja noudattavat voimassaolevia lakeja ja asetuksia tai jotka ovat salassapitovelvollisia.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi koskien Tiliisi liittyviä henkilötietoja?

GDPR-asetuksen mukaisesti sinulla on milloin tahansa ja mistä tahansa syystä mahdollisuus käyttää oikeuksiasi, jotka koskevat Jäsenyytesi aikana antamiesi henkilötietojen käsittelyä. Niitä ovat: Oikeus päästä tietoihin, oikaista ja poistaa niitä ja vastustaa niiden käsittelyä, oikeus rajoittaa käsittelyä, oikeus siirtää tietoja, oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa (kuten profilointi), oikeus määrittää ohjeita tietojen säilytyksestä ja oikeus poistaa ja paljastaa henkilötietosi kuolemasi jälkeen. 

Henkilötietojen käsittely perustuu tiettyihin tarkoituksiin antamaasi suostumukseen. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa käsittelyyn, jota tehtiin ennen suostumuksesi peruuttamista.

Sinulla on myös oikeus valittaa tietosuojaviranomaisille, jos olemme mielestäsi rikkoneet voimassa olevaa lainsäädäntöä tai asetuksia.

Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu vain automaattiseen käsittelyyn kuten profilointiin, tai jos haluat peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, Meidän on katsottava, että haluat päättää sopimuksesi Yleisten ehtojen ja käyttöehtojen pykälän 12.1 mukaisesti.

Käyttääksesi oikeuksiasi tai pyytääksesi Tilisi lopettamista voit:

 • käydä Verkkosivulla ja
 • lähettää pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen privacypolicy@m3panel.fi. Kirjoita viestiin käyttäjänimesi, sähköposti- ja postiosoitteesi.
 • Voit myös lähettää postissa kirjatun kirjeen. Ilmoita kirjeessäsi käyttäjänimesi, sähköpostiosoitteesi ja postiosoitteesi.

 

Jos et enää halua saada uutiskirjeitämme, muita Yhtiömme palveluja tai yhteydenottojamme:

 • käytä jokaisen uutis- ja markkinointikirjeemme lopusta löytyvää linkkiä
 • tai päivitä ”Oma Tilini” -osio Verkkosivustolla tai lähetä pyyntö Yhtiön tietosuojavastaavalle osoitteeseen: privacypolicy@m3panel.fi
 • Voit myös lähettää postissa kirjatun kirjeen. Ilmoita kirjeessäsi käyttäjänimesi, sähköpostiosoitteesi ja postiosoitteesi.

 

Rekisteröityessäsi M3 Paneliin olet saattanut täyttää jäsenlomakkeen. Voit milloin tahansa muuttaa tämän lomakkeen vastauksia käymällä profiilissasi Verkkosivuston osassa ”Oma Tilini”.

Tietosuojan vuoksi pyynnöt, joista ei ilmene Jäsenen käyttäjätunnusta, sähköpostiosoitetta ja postiosoitetta, hylätään automaattisesti.

Mikä on henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus? Kuinka M3 Panel käyttää keräämiään tai sille siirrettyjä tietoja?

Liittymällä M3 Paneliin Verkkosivustolla tai Mobiilisovelluksessa valtuutat Meidät luomaan, pitämään yllä ja päivittämään tiedostoa, joka sisältää meille siirtämiäsi henkilötietoja, kuten:

 • tietoja Jäsenyydestäsi;
 • tietoja vastauksista, jotka annoit vastatessasi täydentäviin kyselyihin Jäsenprofiilia luodessasi ja jotka saattavat sisältää arkaluontoisia tietoja esim. terveydentilastasi
 • tietoja tavoista, joilla käytät M3 Panelia, esim. tietokone, älypuhelin, tabletti, Verkkosivusto, Mobiilisovellus jne.;
 • tietoja yhteydestä (yhteyksistä), joilla pääset Palveluihimme: IP-osoite, GAID, IDFA, jne.;
 • tietoa Pistesaldostasi, kertyneiden pisteiden määrästä ja alkuperästä ja Pisteiden lunastamisesta Palkinnoiksi; sekä
 • tietoa sähköposteista, Mobiilisovelluksen ilmoituksista ja/tai tekstiviesteistä, joihin olet vastannut.


Henkilötietojen antaminen Jäsenyyttäsi koskien merkitsee Sopimuksen tekemistä. Jäsenyytesi vahvistuksen jälkeen henkilötietojen antaminen on luonteeltaan sopimuksellista.

Joitakin henkilötietoja on annettava Meille, muussa tapauksessa emme voi antaa sinulle pääsyä M3 Paneliin tai sen etuihin. Näitä tietoja ovat mm. sähköpostiosoitteesi, nimesi, etunimesi, syntymäaikasi, postinumerosi ja IP-osoitteesi.

Henkilötietojasi saatetaan käyttää automaattisessa päätöksenteossa, mukaan lukien profiloinnissa. Automaattinen päätöksenteko on tiettyjen henkilötietojen automaattista käsittelyä erityisesti profiiliasi koskien (esim. Jäsenlomakkeesi yhteydessä antamiesi tietojen analysointi) tai Sivuston tai Mobiilisovelluksen käyttösi aikana. Profiloinnin avulla voimme kohdistaa ja antaa Sinulle Verkkosivustolla tai Mobiilisovelluksessa tärkeää tietoa, jonka avulla voit ansaita Pisteitä (tutkimuskumppaniemne kyselytutkimuksia, kaupallisten yhteistyökumppaneidemme tarjouksia) sekä mahdollisuuden hyödyntää Pisteitäsi parhaalla mahdollisella tavalla. Profiloinnin avulla voimme myös rajoittaa Sinulle lähettämiemme sähköpostien määrää, mikä lisää palvelun käyttömukavuutta.

Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Luovutamme henkilötietojasi vain Yhtiön tai tytäryhtiöidemme työntekijöille sekä yllä mainituille kolmansille osapuolille tämän Tietosuoja- ja evästekäytännön mukaisesti. Varmistamme, että tällaisten henkilötietojen säilytys ja käyttö vastaa voimassa olevia EU:n lakeja ja säädöksiä.

Osana jäsenyyttäsi saatamme käyttää henkilötietojasi M3 Panelissa tiedottaaksemme Sinulle päivityksistä ja M3 Panelin palvelusta, käsitelläksemme valituksia, antamaan Pisteitä, viestittääksemme Pisteiden vaihdosta, toimittaaksemme Palkintoja, seurataksemme Jäsenten tyytyväisyyttä ja parantaaksemme Verkkosivuston ja Mobiilisovelluksen käyttömukavuutta.

Osana Paneelin palvelua, saatamme valita henkilötietojesi perusteella itsellesi tärkeimmät ja sopivimmat Tutkimuskumppaniemme kyselytutkimukset ja lähettää niihin kutsut.

Täydelliset tiedot Yhteistyökumppaneidemme henkilötietojen käsittelystä löydät ao. Kumppanien omien verkkosivujen tietosuojaselosteista. Emme ole millään tavoin vastuussa siitä, kuinka he käsittelevät henkilötietoja. Jotta voisimme hyvittää Tilillesi ansaitsemasi määrän pisteitä, saattaa Kumppaneidemme olla tarpeen siirtää tietojasi takaisin Meille.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Yhtiö säilyttää henkilötietojasi koko sopimusajan mahdollisia keskeytyksiä lukuun ottamatta. Voimassa olevat lait ja asetukset voivat sallia tietojen arkistoinnin sopimuksen päättymisen jälkeen.

Siirretäänkö tietojasi Euroopan Unionin ulkopuolelle?

Henkilötietojasi sisältävät palvelimet sijaitsevat EU:n alueella.

Joissakin tapauksissa saatamme käyttää palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin ulkopuolella:

 • maissa, joissa henkilötietojen suojaus on Euroopan Unionin tunnustamalla riittävällä tasolla;
 • tai kolmansissa maissa, joissa henkilötietojen suojaus ei ole riittävällä tasolla, kuten Mauritiuksella. Tällaisissa tapauksissa otamme käyttöön sopivia varotoimia varmistaaksemme tietosuojasi, kuten solmimalla sopimuksia palveluntarjoajiemme kanssa Euroopan Komission vakiosopimuslausekkeiden turvin. Voit saada kopion sopimusehdoista lähettämällä pyynnön osoitteeseen: privacypolicy@m3panel.fi.

Kyselytutkimuksiin antamasi vastaukset

Kyselytutkimukset, joihin sinut kutsutaan vastaamaan, ovat Tutkimuskumppaniemme vastuulla, eikä Yhtiö ole vastuussa niiden henkilötietojen käsittelystä, joita vastauksesi saattavat sisältää.

Tutkimuskumppanimme käsittelevät Jäsentemme vastauksia aggregoidusti tilastollisiin tarkoituksiin. Emme sen vuoksi lähetä heille nimeäsi, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai muita henkilötietoja. Tutkimuskumppani ei saa kerätä henkilötietojasi, ellet ole antanut nimenomaista suostumustasi siihen tiettyä tutkimusta varten.

Tutkimuskumppaneilla saattaa kuitenkin olla velvollisuus kerätä IP-osoitteesi (rinnastettavissa henkilötietoihin) ja muita henkilötietoja. Tässä tapauksessa vaadimme Tutkimuskumppaneilta pyytämään Sinulta etukäteen suostumusta, jossa selvitetään kerättävien henkilötietojen luonne.

Tutkimuskumppaneidemme tutkimusten luottamuksellisuutta suojataksemme suostut olemaan paljastamatta kyselytutkimusten sisältämiä tietoja.

 

Evästeiden käyttöä koskeva käytäntö

Lisätietoja M3Panel-sivuston ja -sovelluksen käyttämistä evästeistä löytyy evästekäytäntöämme koskevalta sivulta tästä.
 

Kolmansien osapuolien evästeet:

Jotkin valitsemamme Kumppanit voivat asettaa Evästeitä selaimellesi esimerkiksi tunnistaakseen Jäsenistämme ne, jotka ovat altistuneet tietylle digitaaliselle sisällölle (kuten mainokset tai verkkosivustot).

Kun kolmannet osapuolet asettavat Evästeitä selaimellesi osana meidän yhteistyösopimusta, pyydämme niitä aina vahvistamaan Evästeen lainmukaisen käytön (erityisesti tiedotettuaan asiasta sinulle ja saatuaan suostumuksesi). 

Emme kuitenkaan vastaa kolmansien osapuolten evästeiden käytöstä ja asentamisesta selaimellesi, emmekä myöskään valitsemiemme kumppaneiden suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä.

Jotkut valitsemamme kumppanit voivat asentaa Evästeitä selaimellesi tilausten seurantaa varten. Näin voimme muunmuassa varmistaa, että Jäsen saa oikean määrän Pisteitä vastineeksi Pisteitä kerryttävistä toimista.

Esiteltyään palvelujaan ja kehotettuaan sinua liittymään Jäseneksi jotkut kumppanimme saattavat asentaa evästeitä selaimellesi tarkistaakseen, oletko liittynyt jäseneksi.

Tutkimuskumppanimme voivat kehittää internet-mainonnan palvelujaan datasi perusteella. 

Tällöin pyritään selvittämään tilastollisesti erilaisten henkilöryhmien kiinnostuksen kohteita, jotta eri ryhmille voidaan kohdentaa heille parhaiten sopivaa Internet-mainontaa. Sitä varten he voivat tilapäisesti yhdistää kyselytutkimuksiin antamiasi vastauksia, evästeillä kerättyjä tietoja käyttämistäsi Internet-palveluista ja paneeliin rekisteröitymisen tai valintakyselyjen yhteydessä antamiasi taustatietoja (ilman nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tms. tunnistetietoja). Tätä tietoa käytetään vain tilastollisten ryhmittelyjen pohjana. Näissä tapauksissa tietojasi ei käytetä koskaan suoraan mainonnan kohdentamiseen juuri sinulle, vaan erilaisten tilastollisten henkilötyyppien tunnistamiseen, joita hyödynnetään yleisesti mainonnan suunnittelussa ja kohdentamisessa.

Tutustu Tutkimuskumppaniemme tietosuojakäytäntöön ja käyttöehtoihin vieraillessasi niiden verkkosivustoilla.

Yleisesti ottaen voit hyväksyä tai poistaa Evästeet selaimessa olevan evästetoiminnon avulla. Lisätietoja Evästeistä ja niiden hallinnasta eri selainohjelmilla löydät seuraavista linkeistä:

Huomaa, että Evästeiden poistaminen voi vaikuttaa sivuston käyttökokemukseesi, emmekä ehkä voi tarjota sinulle kaikkia M3 Panelin palveluja tai ansaitsemiasi Pisteitä.

Pyydä pääsyä henkilötietoihisi

Voit pyytää pääsyä kaikkiin henkilötietoihisi M3 Panelissa tietosuoja- ja evästekäytännön sekä 25.5.2018 voimaan astuneen Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla. %space%Pyynnön lähetät helposti klikkaamalla alla olevaa linkkiä.%space%Saat sähköpostin, jossa kerrotaan milloin tietosi sisältävä tiedosto on valmis ladattavaksi.

Huomaathan, että sähköposti lähetetään siihen osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut M3 Panelin käyttäjätililläsi. Huolehdithan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

Pääset tarkastelemaan tietojasi napsauttamalla tätä linkkiä.

Jäsenhankinta

Jos haluat antaa meille tietoa toisesta henkilöstä ja ansaita Pisteitä jäsenhankintaohjelmallamme, vahvistat, että he ovat antaneet sinulle suostumuksen siihen. Heidän on myös annettava suostumus MEILLE lähettämiesi henkilötietojen käsittelyyn. Vahvistat myös kertoneesi heille Yhtiöstä, M3 Panelista ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta.

Mahdolliset kysymykset

Jos haluat lisätietoja Jäsenten henkilötietojen käytöstä ja tietosuojasta, ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: privacypolicy@m3panel.fi.